ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 0824- 2416511
ಇಮೇಲ್:fishmarkfedn@gmail.com

ಆಡಳಿತ

ಫೆಡರೇಶನನ್ನು 19 ಸದಸ್ಯರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ದ.ಕ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೀನುಗಾರರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಂದ 5 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ‘ಸಿ’ ವರ್ಗದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ 11 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಹಾಗೂ 3 ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ :

 

ಶ್ರೀ ಯಶಪಾಲ.ಎ.ಸುವರ್ಣ  
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

 


ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

 

ಶ್ರೀ ದರ್ಶನ್ ಕೆ.ಟಿ.
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಂಗಳೂರು
ಸರಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

 

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರು, ಉಡುಪಿ
ಸರಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

 

ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕುಂದರ್, 
ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಶ್ರೀಯಾನ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

ಶ್ರೀ ದೇವಪ್ಪ ಕಾಂಚನ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕಾಂಚನ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ.ಎಸ್. ಅಮೀನ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸುವರ್ಣ
ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾರಾಣಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿ.ಎಚ್.ಸಾಲ್ಯಾನ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ
ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್.ಆರ್. ಸಾಲ್ಯಾನ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಿತಾ
ನಿರ್ದೇಶಕರು